Homepage Áo dài yếm

Áo dài đỏ tay đen, yếm rời màu trắng

Product code:Y005

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 1500.000VNĐ

Áo dài yếm trắng, phối xanh lá

Product code:Y001

Rent cost: 400.000VNĐ

Buy cost: 1500.000VNĐ

Áo dài vàng yếm trắng

Product code:Y002

Rent cost: 400.000VNĐ

Buy cost: 1800.000VNĐ

Áo dài truyền thống tím phối yếm trắng

Product code:Y003

Rent cost: 400.000VNĐ

Buy cost: 2400.000VNĐ

Áo dài cách tân xanh tay lỡ phối yếm hồng

Product code:Y004

Rent cost: 400.000VNĐ

Buy cost: 1500.000VNĐ

Áo dài truyền thống thêu trăng, nâu

Product code:Y007

Rent cost: 2000VNĐ

Buy cost: 15.000VNĐ

Áo dài cách tân xanh thêu phối yếm hồng

Product code:Y006

Rent cost: 400.000VNĐ

Buy cost: 1800.000VNĐ