Homepage Áo truyền thống

Áo dài truyền thống thêu cánh cò xanh lá đậm cổ thuyền

Product code:THE002

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 12000.000VNĐ

Áo dài thêu bồ công anh cổ trụ

Product code:THE003

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 3200.000VNĐ

Áo dài hồng nhạt thêu hoa lan màu cam

Product code:TT004

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 3000.000VNĐ

Áo dài đỏ trơn

Product code:TT001

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 22000.000VNĐ

Áo dài truyền thống xanh đậm

Product code:TT005

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 2200.000VNĐ

Áo dài truyền thống màu hồng lơ

Product code:TT006

Rent cost: 400.000VNĐ

Buy cost: 2200.000VNĐ

Áo dài truyền thống xanh ngọc họa tiết

Product code:TT007

Rent cost: 400.000VNĐ

Buy cost: 2200.000VNĐ

Áo dài truyền thống màu hồng cổ trụ

Product code:TT008

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 2400.000VNĐ

Áo dài chất liệu Voan

Product code:V001

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 2400000VNĐ

Áo dài voan in hoa cổ trụ

Product code:V002

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 2500.000VNĐ

Áo dài voan hồng truyền thống

Product code:V005

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 2600.000VNĐ

Áo dài truyền thống vẽ họa tiết

Product code:VE001

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 3000.000VNĐ

Áo dài truyền thống hồng dâu trơn

Product code:TT009

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 1000.000VNĐ

Áo dài truyền thống màu tím hồng

Product code:VE002

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 3200.000VNĐ

Áo dài truyền thống thêu hoa

Product code:THE006

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 12000.000VNĐ

Áo dài truyền thống xám, trơn

Product code:TT010

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 1000.000VNĐ

Áo dài truyền thống lá mùa thu

Product code:TT011

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 1000.000VNĐ

Áo dài truyền thống in hoa văn tím

Product code:TT012

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 1000.000VNĐ

Áo dài truyền thống xanh dương thêu hoa cổ thuyền

Product code:THE008

Rent cost: 440.000VNĐ

Buy cost: 2500.000VNĐ