Homepage Kimono trơn

Áo Kimono hồng nhạt

Product code:KMN_003

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono xanh lơ trơn

Product code:KMN_015

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono xanh lá, trơn

Product code:KMN_018

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono in nổi

Product code:KMN_024

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono cam Mỹ

Product code:KMN_025

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono trà đào

Product code:KMN_028

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono xanh lụa

Product code:KMN_031

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono con đường hoa tông nâu

Product code:KMN_037

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng đào

Product code:KMN_039

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng dâu trơn

Product code:KMN_040

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng nhạt, hoa

Product code:KMN_042

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng nhạt mây

Product code:KMN_043

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono màu tím sẫm

Product code:KMN_046

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng đào thêu lúa

Product code:KMN_053

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono gốm

Product code:KMN_054

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng nhẹ trơn

Product code:KMN_055

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono màu hồng chuẩn

Product code:KMN_060

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono cam hồng khói

Product code:KMN_068

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono tím trơn

Product code:KMN_069

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono ánh cam, cánh quạt nhỏ

Product code:KMN_070

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng

Product code:KMN_073

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ