Homepage Kimono Komon

Kimono họa tiết lưới phối hoa

Product code:KMN_002

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono họa tiết cánh quạt

Product code:KMN_004

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono sọc vuông trắng

Product code:KMN_005

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono họa tiết hoa anh đào

Product code:KMN_006

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono xanh họa tiết nhỏ

Product code:KMN_007

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono vàng kim sa

Product code:KMN_009

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hoa nhỏ

Product code:KMN_011

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hồng mận, hoa

Product code:KMN_017

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono viên kẹo

Product code:KMN_019

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hoa, cam

Product code:KMN_020

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono cửa sổ hoa, xanh dương đậm

Product code:KMN_022

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hoa văn li ti

Product code:KMN_023

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono khu phố

Product code:KMN_026

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hoa mùa thu nền xanh dương

Product code:KMN_027

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono cánh quạt và hoa anh đào tông cam

Product code:KMN_032

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono vùng núi họa tiết thu nhỏ

Product code:KMN_033

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono họa tiết

Product code:KMN_034

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono tối màu

Product code:KMN_035

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hoa nhỏ nền trắng

Product code:KMN_044

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hoa mùa thu

Product code:KMN_045

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hoa văn truyền thống

Product code:KMN_048

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono dưa hấu

Product code:KMN_049

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono kumon tông cam

Product code:KMN_057

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono họa tiết tập và hoa

Product code:KMN_061

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono trắng, hoa mùa thu

Product code:KMN_066

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono cam, in lá mùa thu

Product code:KMN_067

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono chiều hoàng hôn

Product code:KMN_071

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ

Áo Kimono hình ảnh người nông dân

Product code:KMN_072

Rent cost: 500.000VNĐ

Buy cost: 6900.000VNĐ